Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT

Tuyển sinh ngành Luật

Ngành Luật và cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai

Ngành Luật và cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai

Ngành Luật là một khái niệm mang tính tương đối, được sử dụng để mô tả nghề nghiệp của những người có kiến thức pháp luật nhất định, được đào tạo tại các cơ sở đào tạo luật. Nội dung chương trình đào tạo cử nhân luật phải đảm bảo người học phải có...

ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Bài viết phân tích, đánh giá chương trình đào tạo ngành luật kinh tế tại Trường Đại học
Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, dựa trên kết quả khảo sát thực tế hai năm
2019 và 2020.

Sinh viên ngành Luật cần có những phẩm chất và kỹ năng cơ bản nào?

Sinh viên ngành Luật cần có những phẩm chất và kỹ năng cơ bản nào?

Yêu cầu thiết yếu đối với người hành nghề luật phải có phẩm chất và các kỹ năng cơ bản trong việc thực hiện nghề. Để tranh luận, tư vấn hoặc thuyết phục khách hàng cũng như khai thác thông tin chính xác thì phẩm chất và kỹ năng giao tiếp, nói trước...

Nghề luật sư gắn với số phận con người

Nghề luật sư gắn với số phận con người

Nhân kỷ niệm ngày truyền thống của nghề (10-10), các luật sư (LS) đã chia sẻ với phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM những tâm tư cùng kỳ vọng trong hoạt động nghề nghiệp.

Học Luật - không lo thiếu việc

Học Luật - không lo thiếu việc

Trên thế giới, luật sư là một trong 10 nghề có thu nhập cao nhất dù không được Nhà nước trả lương. Còn tại Việt Nam, lao động có mức lương bình quân trên 15 triệu đồng/tháng chiếm tỷ lệ cao ở nghề Luật.

NGÀNH LUẬT VÀ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

NGÀNH LUẬT VÀ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Quá trình hội nhập, toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã thúc đẩy sự phát triển trên toàn bộ các lĩnh vực trong đời sống xã hội: kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, du lịch, dịch vụ, …Chính nhu cầu phát triển khách...

1 2 > >>