Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT

Thông báo

Thông báo về việc tổ chức khai mạc Hội thao sinh viên chào mừng kỷ niệm 40 năm  ngày thành lập Trường (09/9/1982 – 09/9/2022)

Thông báo về việc tổ chức khai mạc Hội thao sinh viên chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường (09/9/1982 – 09/9/2022)

Ban tổ chức thông báo về việc tổ chức khai mạc Hội thao sinh viên chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường (09/9/1982 – 09/9/2022), cụ thể như sau:

Thông báo số 369/TB-DCT về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

Thông báo số 369/TB-DCT về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 như sau:

Thông báo kê khai tài khoản nhận tiền học bổng vượt khó HK 2 năm học 2020-2021, miễn giảm cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường HK2 năm học 2021-2022

Thông báo kê khai tài khoản nhận tiền học bổng vượt khó HK 2 năm học 2020-2021, miễn giảm cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường HK2 năm học 2021-2022

Nhà trường thông báo về việc kê khai tài khoản nhận tiền học bổng vượt khó HK 2 năm học 2020-2021, miễn giảm cho anh (chị) em sinh đôi và anh (chị) em ruột học chung Trường HK2 năm học 2021-2022 như sau:

Kế hoạch tổ chức Hội thao sinh viên chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường  (09/9/1982 – 09/9/2022)

Kế hoạch tổ chức Hội thao sinh viên chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường (09/9/1982 – 09/9/2022)

Thực hiện kế hoạch số 578/KH-DCT ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (1982 – 2022). Trường...

Tăng mức cho vay học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng từ ngày 19/5/2022

Tăng mức cho vay học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng từ ngày 19/5/2022

Theo Quyết định số 5/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Theo đó:

1 2 3 4 5 > >>