Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT

Lý lịch giảng viên

TRẦN THÙY LIÊN

TRẦN THÙY LIÊN

ThS Luật hình sự và tố tụng hình sự

VŨ VIỆT TIẾN

VŨ VIỆT TIẾN

Ths Luật Kinh tế

VÕ TRUNG HẬU

VÕ TRUNG HẬU

Tiến sĩ Luật Kinh tế

MAI PHÚ HỢP

MAI PHÚ HỢP

Thông tin về thầy Mai Phú Hợp, tiến sĩ Triết học

NGUYỄN MINH TIẾN

NGUYỄN MINH TIẾN

Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử

NGUYỄN NAM HÀ

NGUYỄN NAM HÀ

Tiến sĩ chuyên ngành Luật học, Trưởng bộ môn Luật

1 2 3 4 5 > >>