Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT

Thông tin hội thảo

Báo cáo chuyên đề “Bồi dưỡng giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị”

Báo cáo chuyên đề “Bồi dưỡng giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị”

Sáng ngày 16 tháng 3 năm 2022, Khoa Chính trị - Luật tổ chức buổi Báo cáo chuyên đề “Bồi dưỡng giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị”

Toạ đàm ngày pháp luật Việt Nam và trao thưởng sinh viên

Toạ đàm ngày pháp luật Việt Nam và trao thưởng sinh viên

Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật...

TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN TRONG CỔ LUẬT HAMMURABI – SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 8/2021

TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN TRONG CỔ LUẬT HAMMURABI – SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 8/2021

hằm tạo điều kiện cho sinh viên ngành Luật Kinh tế có sân chơi bổ ích, cũng như trang bị thêm kiến thức về Pháp luật, lúc 13h30 ngày 21/8/2021 Khoa Chính trị - Luật đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Tìm hiểu bộ luật Hammurabi”, trình bày bởi TS....

Hội thảo “Phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế”

Hội thảo “Phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế”

Trước nhu cầu phát triển và định hướng từ năm học 2021-2022 sẽ đẩy mạnh nghiên cứu khoa học đối với giảng viên và có hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, Khoa Chính trị -Luật tiến hành tổ chức Hội thảo nhằm từng bước xây dựng chiến lược, ý...

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa Chính trị Luật năm 2021

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa Chính trị Luật năm 2021

Thực hiện Thông báo số 164/TB-DCT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức hội thảo cấp Khoa/Trung tâm. Được sự cho phép của lãnh đạo trường, Khoa Chính trị - Luật tổ chức hội thảo...

HUFI phát động cuộc thi Tìm kiếm Ý tưởng khởi nghiệp

HUFI phát động cuộc thi Tìm kiếm Ý tưởng khởi nghiệp

Các đội thi đạt giải nhất, nhì được tham gia Chương trình ươm tạo doanh nghiệp và Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM với số tiền hỗ trợ lên đến 2 tỷ đồng/dự án.