Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT

Hoạt động của sinh viên

Những cống hiến vĩ đại của Các Mác cho nhân loại

Những cống hiến vĩ đại của Các Mác cho nhân loại

Các Mác sinh ngày 05/05/1818 ở Tơ ri ơ, vùng Rai-nơ, nước Đức. Cha ông là Luật sư Hen rích Mác - một người có nhân cách liêm chính được cả vùng kính trọng.

Tổ chức tham quan, kiến tập tại Tòa án nhân dân dành cho sinh viên khóa 11

Tổ chức tham quan, kiến tập tại Tòa án nhân dân dành cho sinh viên khóa 11

Kế hoạch và thông báo Tổ chức tham quan, kiến tập tại Tào án nhân dân dành cho sinh viên khóa 11 ngành Luật kinh tế

Thông báo xét, duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên khoa Chính trị - Luật năm học 2021 - 2022

Thông báo xét, duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên khoa Chính trị - Luật năm học 2021 - 2022

Thông báo kết quả xét, duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên khoa Chính trị - Luật năm học 2021 - 2022

Cuộc thi “Ảnh đẹp online - Sinh viên Luật Kinh tế HUFI 2022

Cuộc thi “Ảnh đẹp online - Sinh viên Luật Kinh tế HUFI 2022

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ngành Luật Kinh tế Hufi; nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, sáng tạo, giúp các sinh viên thể hiện khả năng trình diễn trước ống kính, biết chọn phong cảnh, cách chụp hình tạo ra tổng thể bức ảnh đẹp và ý...

Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 4-2022

Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 4-2022

Làm thêm không quá 60 giờ trong 1 tháng, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, những trường hợp người mua Vietlott được hoàn trả tiền mua vé

Thông báo đăng ký tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ dành cho học viên, sinh viên năm học 2021 - 2022

Thông báo đăng ký tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ dành cho học viên, sinh viên năm học 2021 - 2022

Thông báo số 131/TB-DCT Về việc đăng ký tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ dành cho học viên, sinh viên năm học 2021 - 2022

1 2 3 4 5 > >>