Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT

Kết quả Nghiên cứu

Đẩy mạnh phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long

Đẩy mạnh phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực phía Nam Việt Nam với điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Khu vực này sản xuất và cung cấp cho cả nước cũng như xuất khẩu những sản phẩm thực phẩm quan trọng như lúa gạo, trái cây, thủy hải sản,...

Từ hiệp định EVFTA đến việc Anh rời EU và cơ hội mới Cho thương mại Việt Nam

Từ hiệp định EVFTA đến việc Anh rời EU và cơ hội mới Cho thương mại Việt Nam

Việc Vương quốc Anh rời khỏi liên hiệp Châu Âu đã ảnh hưởng đến mục tiêu ban đầu của Việt Nam khi ký kết EVFTA. Tuy nhiên, cũng sẽ mở ra những cơ hội mới. Bài viết nghiên cứu về những cơ hội từ việc thực hiện EVFTA và việc Anh rời EU đối đối Việt...

ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Bài viết phân tích, đánh giá chương trình đào tạo ngành luật kinh tế tại Trường Đại học
Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, dựa trên kết quả khảo sát thực tế hai năm
2019 và 2020.

VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG  BẢO VỆ LỢI ÍCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG BẢO VỆ LỢI ÍCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý...

HƯỚNG TỚI MỘT XÃ HỘI HỌC TẬP DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

HƯỚNG TỚI MỘT XÃ HỘI HỌC TẬP DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ tạo ra sự thay đổi vô cùng lớn trong mọi mặt đời sống xã hội và đây cũng chính là thách thức đối với ngành giáo dục trong việc đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu mới của thời đại.Vì vậy, muốn hòa nhập vào...

TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN TRONG CỔ LUẬT HAMMURABI – SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 8/2021

TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN TRONG CỔ LUẬT HAMMURABI – SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 8/2021

hằm tạo điều kiện cho sinh viên ngành Luật Kinh tế có sân chơi bổ ích, cũng như trang bị thêm kiến thức về Pháp luật, lúc 13h30 ngày 21/8/2021 Khoa Chính trị - Luật đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Tìm hiểu bộ luật Hammurabi”, trình bày bởi TS....

1 2 3 > >>