Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT

Đoàn thể

Tổ chức tham quan, kiến tập tại Tòa án nhân dân dành cho sinh viên khóa 11

Tổ chức tham quan, kiến tập tại Tòa án nhân dân dành cho sinh viên khóa 11

Kế hoạch và thông báo Tổ chức tham quan, kiến tập tại Tào án nhân dân dành cho sinh viên khóa 11 ngành Luật kinh tế

Chào đón tân sinh viên ngành Luật Kinh tế, khóa 12, năm học 2021-2022

Chào đón tân sinh viên ngành Luật Kinh tế, khóa 12, năm học 2021-2022

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến công tác, hoạt động gặp gỡ tân sinh viên trong thời gian qua. Ngày 24/04/2022, theo kế hoạch của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM, Khoa Chính trị-Luật đã tổ chức thành công buổi lễ “Chào đón...

Cuộc thi “Ảnh đẹp online - Sinh viên Luật Kinh tế HUFI 2022

Cuộc thi “Ảnh đẹp online - Sinh viên Luật Kinh tế HUFI 2022

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ngành Luật Kinh tế Hufi; nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, sáng tạo, giúp các sinh viên thể hiện khả năng trình diễn trước ống kính, biết chọn phong cảnh, cách chụp hình tạo ra tổng thể bức ảnh đẹp và ý...

Học hỏi và trải nghiệm

Học hỏi và trải nghiệm

Với Triết Lý Giáo Dục “Học tập chủ động, làm việc sáng tạo; học đi đôi với hành; lý thuyết gắn liền với thực tế” Ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM ( HUFI) luôn tạo ra sự khác biệt.

Kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên lần 1 - 2022

Kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên lần 1 - 2022

Kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên lần 1 - 2022

1 2 3 4 > >>