Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT

Bài giảng

Sinh hoạt công dân cuối khóa: Bài giảng về Pháp luật lao động

Sinh hoạt công dân cuối khóa: Bài giảng về Pháp luật lao động

Nhằm phục vụ tốt nhất cho sinh viên học tập Tuần sinh hoạt công dân cuối khóa, Khoa Chính trị - Luật trân trọng giới thiệu đến sinh viên Bài giảng điện tử chuyên đề Pháp luật lao động

Sinh hoạt công dân: Bài giảng về Quản lý, sử dụng, khai thác internet và mạng xã hội

Sinh hoạt công dân: Bài giảng về Quản lý, sử dụng, khai thác internet và mạng xã hội

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng và tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả việc sử dụng Internet nói chung, mạng xã hội nói riêng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sinh viên và Nhân dân, góp phần phát huy có hiệu quả...

Sinh hoạt công dân đầu khóa: Bài giảng Kết quả của Đại hội Đảng lần thứ XIII

Sinh hoạt công dân đầu khóa: Bài giảng Kết quả của Đại hội Đảng lần thứ XIII

Nhằm phục vụ tốt nhất cho sinh viên học tập Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, Khoa Chính trị - Luật trân trọng giới thiệu đến các em sinh viên Bài giảng điện tử chuyên đề 1: Kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Sinh hoạt công dân đầu khóa: Bài giảng  Chủ quyền Biển Đảo và chiến lược kinh tế Biển

Sinh hoạt công dân đầu khóa: Bài giảng Chủ quyền Biển Đảo và chiến lược kinh tế Biển

Nhằm phục vụ tốt nhất cho sinh viên học tập Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, Khoa Chính trị - Luật trân trọng giới thiệu đến các em sinh viên Bài giảng điện tử chuyên đề 3: Chủ quyền Biển, Đảo và chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam

Sinh hoạt công dân đầu khóa: Bài giảng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sinh hoạt công dân đầu khóa: Bài giảng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhằm phục vụ tốt nhất cho sinh viên học tập Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, Khoa Chính trị - Luật trân trọng giới thiệu đến các em sinh viên Bài giảng điện tử chuyên đề 4: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài giảng điện tử Pháp luật đại cương

Bài giảng điện tử Pháp luật đại cương

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của sinh viên/học viên, Khoa Chính trị - Luật trân trọng giới thiệu Bài giảng điện tử các môn chung thuộc Khoa quản lý tới bạn đọc.

Bài giảng điện tử Pháp luật Đại cương gồm 10 file, vui lòng mở file...

1 2 3 > >>